hide

Süt ve Besi


Alpler organik süt işletmesi

Alpler organik süt işletmesi 2001 yılında aydın efeler ilçesi şahnalı mahallesinde 100 sağmal hayvan kapasiteli olarak kurulmuştur. Süt işletmemiz zaman içinde artan hayvan sayısı ile 2005 yılında ek yatırımlar ile 150 sağmal hayvan kapasitesini ulaşmıştır. İşletmede dünyaya gelen erkek buzağılar dalama merkezli besi işletmesine gönderilerek kasaplık besi olarak yetiştirilmektedir. Süt işletmemiz yıllar içinde kaliteli süte olan talepler doğrultusunda sağım odası, soğutma tankı yatırımları ile el değmeden üretim şartlarına ulaşmıştır.

2015 yılında ek bina yatırımları ile sağmal hayvan kapasitesi 400’e çıkarılmış bu anlamda hem yöre halkına hem de kaliteli damızlık düve taleplerine cevap verebilir duruma gelmiştir. Bugün halen 350 sağmal hayvan ve 150 damızlık gebe düve kapasitesine sahip olan alpler organik süt işletmesi alanında uzman ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile 2017 yılında en az buzağı ölümleri ve nitelikli sağmal hayvan sayısı ile aynı koşullardaki işletmeler arasında 1.sırada tamamlamıştır.

Alpler organik besi işletmesi

Alpler organik besi işletmesi 2005 yılında aydın efeler ilçesine bağlı dalama mahallesinde süt işletmesinde doğan erkek buzağıları besiye almak adına kurulmuş bölgenin en büyük mera ve hayvan kapasitesine sahip işletmesi olarak kurulmuştur. Kaliteli ve lezzetli et anlayışı ile başlayan bu süreç içinde besi hayvanların merada bakılarak yarı entansif besicilik ile hem ülke ekonomisine hem de halkımıza özlem duyduğu kaliteli ve lezzetli et ihtiyacını karşılamıştır. 2010 yılında ek yatırımlar ile alpler organik besi işletmesi kapasitesini artırmış mera ıslahı ile doğal yem bitkilerini çeşitlendirmiş örnek bir işletme olarak yöre halkına ilham vermiştir. Bugün 500 adet kasaplık besi sığırına sahip işletmede ülkemizin et ihtiyacını üzerine düşen sorumluluk bilinci ile yetiştirmeye devam etmektedir. Alpler organik besi işletmesi yarı entansif ve entansif besicilik faaliyetlerine yatırım planları ile büyütmeye ülkemizin artan et ihtiyacını karşılamaya devam edecektir.


Alpler Organik

"Herkes için doğal ve sağlıklı yaşam mümkün"